Int Space | odnawialne źródła energii
15829
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15829,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii to fenomenalne rozwiązanie w sytuacji nieustannie drożejących paliw konwencjonalnych i wyczerpujących się zasobów źródeł nieodnawialnych takich jak węgiel, czy gaz. OŹE nie tylko znacznie zmniejszają zużycie tradycyjnych paliw, ale także ich pozyskiwanie wiąże się z brakiem lub bardzo niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Jednym, a zarazem najobfitszym z tych źródeł jest energia słoneczna. Instalacje solarne i fotowoltaiczne pozwalają na przemianę energii promieniowania słonecznego na ciepło, czy też na energię elektryczną. Prawidłowo zainstalowany system solarny jest w stanie nawet pokryć zapotrzebowanie na ciepło w 60% potrzebne do ogrzewania wody, skutecznie wspomaga też ogrzewanie budynku czy wody basenowej. Z kolei instalacja fotowoltaiczna pozwala uniezależnić się od wzrostu cen energii elektrycznej. Oferujemy montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

 

 

Kolektory Słoneczne to urządzenia pochłaniające promienie słoneczne, przekształcające je w energię cieplną wykorzystywaną końcowo do ogrzewania wody użytkowej, wody basenowej oraz w pewnych warunkach wspomagania centralnego ogrzewania. Nasza firma proponuje kolektory słoneczne takich firm jak: Junkers, Biawar, Viteco, ACV lub na życzenie również inne firmy.

Ad. Kolektory Słoneczne:

Nasza firma oferuje montaż instalacji solarnej, która w sposób ciągły konwertuje energie promieniowania słonecznego na ciepło. Jest to definitywnie jeden z tańszych alternatywnych sposobów uzyskania energii do podgrzewu ciepłej wody.

 

 

Instalacja solarna – zasada działania

Kolektor słoneczny zamienia promieniowanie słoneczne na ciepło dzięki cieczy (glikolowi propylowemu) krążącej w cienkich rurkach kolektora. Glikol przejmuje ciepło od nagrzewającego się absorbera (metalowej płyty pokrytej powłoką selektywną), następnie elastycznymi rurami transportuje ciepło z kolektorów do tzw. wężownic, które nagrzewają wodę w podgrzewaczu.

 RODZAJE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

 

Główny podział kolektorów słonecznych to kolektory płaskie i kolektory próżniowe. Różnią się one m.in budową, gdzie zasadniczą różnicą jest próżnia występująca wewnątrz szklanych rur kolektora próżniowego, a której pozbawione są kolektory płaskie.
Próżnia ta ma za zadanie ograniczać straty ciepła do otoczenia, a zatem ich sprawność (szybkość wytwarzania i utrzymywania ciepła) powinna być większa, niż w przypadku kolektorów płaskich.

Podejmując decyzję o wyborze kolektorów słonecznych pod uwagę wziąć należy takie czynniki, jak cena kolektora w odniesieniu do uzyskanych efektów, a także możliwości montażowe.
Kolektory płaskie 

 

Nowa generacja kolektorów płaskich, gwarantujących optymalne wykorzystanie energ

ii słonecznej. Kolektory te znajdują szerokie zastosowanie w ogrzewnictwie i technologii podgrzewu ciepłej wody użytkowej.
Kolektory próżniowe 

Kolektory cieczowe rurowo-próżniowe, gwarantujące efektywne wykorzystanie promieniowania słonecznego bezpośredniego, rozproszonego jak i odbitego. Kolektory te znajdują szerokie zastosowanie w ogrzewnictwie, technologii podgrzewu ciepłej wody użytkowej i przemyśle.

Pompy ciepła

Pompy ciepła

 

Kolejnymi urządzeniami pozwalającymi na wykorzystanie bezpłatnej energii są pompy ciepła, które są w stanie wytworzyć dużo więcej energii cieplnej niż same pobierają do działania swojego układu. Wykorzystują wymiennik ciepła pobierając darmową energię ze środowiska naturalnego , gdzie 3/4 wytwarzanej energii, to darmowa energia słoneczna skumulowana w gruncie wodzie i powietrzu Decyzja o wyborze najlepszego rozwiązania dostosowana jest do indywidualnych potrzeb, jak do warunków w jakich ma pracować pompa ciepła. Zajmujemy się montażem pomp ciepła typu powietrze – woda, woda – powietrze firm takich jak: Junkers, Viteco, Bjawar, Lg, Daikin, Panasonic i inne

Ad. pompy ciepła

 

Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej
Pompa ciepła jest pierwszym wyborem, jeśli celem jest połączenie zaoszczędzenia na kosztach ogrzewania i ekologiczne wytwarzanie ciepła. Pełnowartościowy system grzewczy potrzebuje jedynie niewielkiej części energii elektrycznej do napędu i pompy,, dlatego koszty jego eksploatacji są mniejsze niż ogrzewanie kotłem, czy na gaz. Pompa ciepła daje niezależność od paliw ze źródeł kopalnych i aktywnie przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 i do ochrony klimatu.

Zasada działania

 

Zasadę działania pompy ciepła można porównać do odwróconej zasady działania lodówki. W przypadku lodówki ciepło jest odprowadzane ze środka na zewnątrz. Pompa ciepła działa dokładnie odwrotnie. Ciepło z powietrza lub gruntu jest wprowadzane przez system grzewczy do pomieszczeń mieszkalnych. W celu zwiększenia temperatury następuje sprężenie pary czynnika chłodniczego, tak by temperatura była wystarczająco wysoka dla ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej.

Budowa pompy ciepła

 

Podstawowe elementy pompy ciepła to:

 • parownik – wymiennik ciepła pobierający ciepło z otoczenia
 • sprężarka – podnosi temperaturę czynnika chłodniczego
 • kondensator – wymiennik ciepła przekazujący pobrane ciepło do obiegu grzewczego
 • zawór rozprężny – ochładza czynnik chłodniczy

 

Wymienione elementy pracują w zamkniętym układzie, wypełnionym wspomnianym czynnikiem chłodniczym. Jest to substancja o bardzo niskiej temperaturze parowania transportująca ciepło. Niska temperatura parowania czynnika chłodniczego pozwala na jego zamianę w parę nawet przy niskich temperaturach.

 

 Zasada pracy pompy ciepła – krok po kroku

 

1 Czynnik* obiegu dolnego źródła, płynąc w wężownicy, odbiera energię cieplną z gruntu,
powietrza lub wody.
2 W parowniku pompy podgrzany czynnik obiegu dolnego źródła oddaje ciepło zimnemu czynnikowi
chłodniczemu** obiegu wewnętrznego pompy ciepła. Czynnik chłodniczy podgrzewa się
i odparowuje, stając się gazem.
3 Gaz zostaje sprężony przez sprężarkę. Wytworzone w tym procesie ciepło jest przekazywane
w skraplaczu do systemu instalacji centralnego ogrzewania budynku.
4 Skroplony gaz po przejściu przez zawór rozprężny obniża swoje ciśnienie oraz temperaturę
i przepływa do parownika, gdzie ponownie odbiera ciepło od czynnika obiegu dolnego źródła
i proces zaczyna się ponownie.

 

*) Czynnik obiegu dolnego źródła jest cieczą niezamarzającą, np. mieszaniną wody i alkoholu lub glikolu.
**) Ze względu na ochronę środowiska stosowane są obecnie freony hydrofluorowęglowodorowe (HFC) zamiast niebezpiecznych dla warstwy ozonowej freonów wodorochlorofluorowęglowodorowych (HCFC); czynnik chłodniczy znajduje się w obiegu zamkniętym w pompie ciepła i nie ma kontaktu z otoczeniem.

 

Rodzaje pomp ciepła

Pompy można podzielić na typy ze względu na rodzaj dolnego źródła ciepła, czyli to skąd ciepło jest pozyskiwane, co z punktu widzenia użytkownika będzie najistotniejsze. Pod tym kątem, nie biorąc pod uwagę aspektów technicznych budowy pomp, można wyróżnić ich trzy podstawowe typy. Najogólniej mówi się, że są to pompy gruntowe, pompy wodne i pompy powietrzne. Bardziej szczegółowy podział uwzględniający również rodzaj górnego źródła ciepła to:

 

 • Pompa typu solanka – woda (BW) , inaczej pompa gruntowa. Czerpie ona energię z gruntu, a właściwie energia z gruntu najpierw ogrzewa płyn krążący w przewodach umieszczonych w ziemi i dopiero przekazywana jest do pompy ciepła.
 • Pompa typu woda – woda (WW). Pompa odbiera ciepło bezpośrednio z wody gruntowej czerpanej ze studni lub z dna innego zbiornika wodnego. Zaznaczyć należy, że istnieją też pompy typu woda – powietrze.
 • Pompa typu powietrze – woda (AW). Pompa czerpie energię cieplną z powietrza i oddaje ciepło do górnego źródła, jakim najczęściej jest woda, ale może to być również powietrze.

Firma Intspace oferuje najpopularniejszy rodzaj pomp ciepła, jakim są pompy powietrzne-woda.

 

 

Jaka pompa ciepła będzie najlepsza?

Wybór pompy ciepła zależeć będzie od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, czemu służyć ma pompa ciepła – wspomagać ogrzewanie w domu energooszczędnym, wspomagać instalację grzejnikową, czy służyć tylko do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Rodzaj pompy ciepła zależny też będzie od dostępnych źródeł ciepła, czyli np. rozmiaru działki, rodzaju gruntu. Istotna będzie wydajność pompy, czyli współczynnik efektywności, określany jako współczynnik COP.

Pompy najlepiej pełnią swoje funkcje w zestawieniu z ogrzewaniem podłogowym, ściennym lub sufitowym. Wynika to z faktu, że są to układy ogrzewania niskotemperaturowego, zatem pompa przekazać musi ciepło o niższej temperaturze, co z kolei wiąże się z zużyciem przez nią mniejszej ilości energii. Jeśli głównym zadaniem pompy ma być podgrzewania ciepłej wody użytkowej najlepszym wyborem będą powietrzne pompy ciepła. Moc, czyli wydajność tego typu pomp jest niższa niż pomp gruntowych, ale znacznie niższy jest także ogólny koszt instalacji.

 

 

POMPY POWIETRZNE

Pompa ciepła powietrze-woda wykorzystuje ciepło zawarte w powietrzu do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody. Instalacja pompy jest bardzo prosta, a koszt ogólny instalacji jest sporo mniejszy niż w przypadku pompy gruntowej, ale mniejsze są też uzyski energii. Powietrze jest nośnikiem energii cieplnej, którą za pomocą pomp ciepła typu powietrze/woda można wykorzystać w zakresie temperatur od +40°C do -25°C. Wskaźnik wydajności COP tych urządzeń jest na tyle wysoki, że coraz częściej ich wydajność porównuje się do pomp ciepła solanka/woda.

 

Instalacje Fotowoltaiczne

 Instalacje Fotowoltaiczne

 

Słońce można efektywnie wykorzystywać do otrzymywania nie tylko ciepła ale także do wytwarzania energii elektrycznej. Obecnie funkcjonuje wiele możliwości, które pozwalają na ogromne oszczędności oraz zmniejszają ogólne zanieczyszczenie środowiska. Jednym  ze sposobów wykorzystania promieniowania słonecznego są zestawy solarne oparte o panele fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne krótko rzecz ujmując przekształcają światło w energię elektryczną. Panele montujemy na dachu, ścianie lub innej powierzchni ulokowanej tak, aby zapewnić jak największy poziom nasłonecznienia. Naszym klientom proponujemy produkty renomowanej firmy Solarword ,a także kompleksowe doradztwo obejmujące projekt, montaż oraz pomoc w załatwieniu formalności związanych z ewentualnym dofinansowaniem.

 

 

Ad. Panele fotowoltaiczne:

„Słońce nie wystawia rachunków”

 

ZALETY ENERGII SŁONECZNEJ

 

Słońce i piasek – surowce do produkcji energii słonecznej są niewyczerpalne. Już wkrótce energia produkowana na dachach będzie tańsza niż tradycyjny prąd, który płynie w naszych gniazdkach. Energia słoneczna jest więc na najlepszej drodze, aby stać się kluczową technologią nowego wzrostu gospodarczego, tak jak niegdyś maszyna parowa, samochód czy komputer.

 

 

DLACZEGO NALEŻY POSTAWIĆ NA ENERGIĘ SŁONECZNĄ:

 • Słońce będzie jeszcze świecić przez ponad 4 miliardy lat – będzie więc również dostarczać darmowej energii słonecznej.
 • Słońce nie wytwarza CO2, ochrona środowiska jest więc podwójna.
 • Instalacja fotowoltaiczna pozwala uniezależnić się od wciąż rosnących kosztów energii
 • Brak długich dróg przesyłu energii minimalizuje straty energii i prowadzi do znacznej oszczędności kosztów.

 

Instalacja fotowoltaiczna jest niezależna od sieci i paliw, od koncernów i niedemokratycznych reżimów .  To idealne źródło zdecentralizowanego, ekologicznego, sprawiedliwego i wszędzie dostępnego zaopatrzenia w energię elektryczną, głównie na potrzeby prywatne.

Zasada działania systemu fotowoltaicznego

 

Działanie systemu fotowoltaicznego jest stosunkowo proste. Ogniwa fotowoltaiczne zawarte w panelach słonecznych pod wpływem energii słonecznej podlegają tzw. efektowi fotowoltaicznemu, w wyniku którego powstaje prąd stały. Za pomocą inwertera (falownika) zostaje on przekształcony na prąd zmienny o parametrach elektrycznych odpowiadających sieci publicznej. Prąd z inwertera ma nieznacznie większą częstotliwość co powoduje „wypychanie” prądu z sieci i wykorzystanie w pierwszej kolejności prądu z instalacji PV. Jeżeli wykorzystujemy więcej prądu niż produkujemy niedobór jest „dobierany” z sieci publicznej.

 

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

 MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

 

Ogniwo fotowoltaiczne jest jednostką produkującą energię elektryczną. Połączone ze sobą ogniwa nazywamy modułami które tworzą panele fotowoltaiczne. Instalacje fotowoltaiczne można montawać zarówno w poziomie jak i pionie w każdym miejscu, do którego dociera słońce. systemy Moduł fotowoltaiczny jest najważniejszym elementem instalacji PV. Najpopulerniejsze są moduły z krzemu krystalicznego, mono i polikrystaliczne. Moduły cienkowarstwowe, amorficzne są o wiele mniej używane z powodu mniejszej wydajności. Dobór odpowiednich modułów powinien dokonać doświadczony projektant. Warto porównywać dane techniczne modułów i ich jakość a nie sugerować się wyłącznie ceną.

 

 

 

Chcąc zastosować instalacje fotowoltaiczną, nie jest potrzebna zmiana instalacji elektrycznej. System PV wpinamy do już istniejącej instalacji, najczęściej w skrzynkę rozdzielczą. Funkcjonalność sieci elektrycznej jest zachowana z tą różnica, że posiadamy dodatkową mikroinstalację do produkcji prądu. W zależności od inwertera (jednofazowy, trójfazowy) zasilamy jedną bądź trzy fazy.